بیوگرافی صدرا صارمیان

بیوگرافی صدرا صارمیان

همه چیز از ۵ سال پیش شروع شد ، پسری که تازه درسش تموم شده بود ، اعتماد به نفس نسبتا خوبی داشتم اما در ارتباط با جنس مخالف اوضاع خیلی جالب نبود ، تا اینکه بالاخره یه روز تصمیم گرفتم خودم رو تغییر بدم و با خودم گفتم من باید بفهمم راز و رمز […]